ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Barcja
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2017-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego - dokumentacja techniczna" na odcinku G od km 0+800 do km 12+152.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 176.1 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 68.5 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 188.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 40.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu wykonanych usług (DOC, 38 KiB)
 • z5 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY-1 (PDF, 95.3 KiB)
 • z6 - wyjściowy zakres opracowania (ZIP, 47.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 67.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 38.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 45.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2017-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej obejmującej odcinek drogi oznaczonej symbolem I od km 0+000 do km 0+871 oraz od zakończenia odcinka I od km 0+000 do km 11+870(miejsce styku z istniejącą ścieżką Green Velo w miejscowości Barciany)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie_sciezkiBarciany (PDF, 135.5 KiB)
 • SIWZ_Ogłoszenie_sciezkiBarciany (PDF, 420.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1SIWZ_Ogłoszenie_sciezkiBarciany (DOC, 68 KiB)
 • Załącznik Nr 2SIWZ_Ogłoszenie_sciezkiBarciany (DOC, 189.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3SIWZ_Ogłoszenie_sciezkiBarciany (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik Nr 4SIWZ_Ogłoszenie_sciezkiBarciany (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik Nr 5SIWZ_Ogłoszenie_sciezkiBarciany (DOCX, 31 KiB)
 • Załącznik Nr 6SIWZ_Ogłoszenie_sciezkiBarciany (7Z, 46.1 MiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 66.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 674.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 815 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2017-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego – dokumentacja techniczna" na odcinku I od km 0+000 do km 0+871 oraz od zakończenia odcinka I od km 0+000 do km 11+870 (miejsce styku z istniejącą ścieżką Green Velo w miejscowości Barciany).
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136 KiB)
 • SIWZ (PDF, 406.5 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 68 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 189.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 40 KiB)
 • z4 - wzór wykazu wykonanych usług (DOC, 40.5 KiB)
 • z5 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 262.3 KiB)
 • z6 - Wyjściowy zakres opracowania (ZIP, 48.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 335.8 KiB)
 • Propozycja odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania (PDF, 348.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2016-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego - dokumentacja techniczna" na odcinku G od km 0+800 do km 12+152.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 155.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 166.6 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 140.5 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 214.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 108 KiB)
 • z4 - wzór wykazu wykonanych usług (DOC, 121 KiB)
 • z5 - istotne postanowienia umowy (PDF, 80.3 KiB)
 • z 6 - wyjściowy zakres opracowania (ZIP, 47.9 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 136.1 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 122.9 KiB)
 • zmodyfikowany, ujednolicony z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 109.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 129.1 KiB)
 • Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 148 KiB)