ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Barcja
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2017-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego – dokumentacja techniczna" na odcinku I od km 0+000 do km 0+871 oraz od zakończenia odcinka I od km 0+000 do km 11+870 (miejsce styku z istniejącą ścieżką Green Velo w miejscowości Barciany).
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136 KiB)
 • SIWZ (PDF, 406.5 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 68 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 189.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 40 KiB)
 • z4 - wzór wykazu wykonanych usług (DOC, 40.5 KiB)
 • z5 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 262.3 KiB)
 • z6 - Wyjściowy zakres opracowania (ZIP, 48.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 335.8 KiB)
 • Propozycja odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania (PDF, 348.2 KiB)